Privacy PL

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH I PODSTAWACH PRAWNYCH

1.1. Niniejsza polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie charakteru, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz powiązanych stron internetowych, funkcji i treści (zwanych łącznie “ofertą online”, “kontem Clockwork” lub “stroną internetową”). Polityka prywatności ma zastosowanie niezależnie od domen, systemów, platform i urządzeń (np. stacjonarnych lub mobilnych), na których prowadzona jest oferta online.

1.2. W przypadku stosowanych terminów, takich jak “dane osobowe” lub ich “przetwarzanie”, odnosimy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

1.3. Termin “użytkownik” obejmuje wszystkie kategorie osób, których dotyczy przetwarzanie danych. Należą do nich nasi partnerzy biznesowi, klienci, osoby zainteresowane i inne osoby odwiedzające naszą ofertę online oraz wszystkie osoby posiadające konto Clockwork. Użyte terminy, takie jak “użytkownicy” należy rozumieć neutralnie pod względem płci.

1.4. Dane osobowe użytkowników przetwarzamy wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że dane użytkowników będą przetwarzane tylko wtedy, gdy istnieje na to zgoda prawna. To znaczy, w szczególności, jeśli przetwarzanie danych w celu świadczenia naszych usług umownych (np. przetwarzanie zamówień), jak również usług online wymaganych lub wymaganych przez prawo, istnieje zgoda użytkownika, jak również nasze uzasadnione interesy (tj. interes w analizie, optymalizacji i ekonomicznego funkcjonowania i bezpieczeństwa naszej oferty online w rozumieniu art. 6 (1) lit. GDPR), w szczególności w zakresie pomiaru zasięgu, tworzenia profili dla celów reklamowych i marketingowych oraz gromadzenia danych dostępowych i korzystania z usług osób trzecich.

1.5. Zwracamy uwagę, że podstawą prawną zgody jest art. 6 ust. 6 par. 1 lit. a. i art. 7 GDPR, podstawa prawna przetwarzania w celu świadczenia naszych usług i realizacji środków umownych art. 6 para. 1 lit. b GDPR, podstawa prawna przetwarzania danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych art. 6 par. 6 para. 1 lit. c GDPR, oraz podstawę prawną przetwarzania w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

2. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

2.1. Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie z aktualnym stanem techniki, aby zapewnić przestrzeganie przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz w celu ochrony przetwarzanych przez nas danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieupoważnionych. Jednym ze środków bezpieczeństwa jest szyfrowane przesyłanie danych pomiędzy przeglądarką użytkownika a naszym serwerem. Wszystkie nasze narzędzia i gry również wykorzystują szyfrowaną transmisję danych osobowych.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM I DOSTAWCOM ZEWNĘTRZNYM

3.1. Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się wyłącznie w ramach wymogów prawnych. Dane użytkowników przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne, np. na podstawie art. 6 par. 6 par. 1 lit. b) GDPR jest wymagane do celów umowy lub w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 par. 6 para. 1 lit. b) GDPR w celu ekonomicznego i efektywnego prowadzenia naszej działalności gospodarczej.

3.2. Jeśli korzystamy z podwykonawców w celu świadczenia naszych usług, podejmiemy odpowiednie środki ostrożności prawnej oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.

3.3. Jeśli w ramach niniejszej polityki prywatności treści, narzędzia lub inne środki są wykorzystywane przez innych dostawców (zwanych łącznie “dostawcami stron trzecich”), a ich siedziba znajduje się w kraju trzecim, należy założyć, że dane zostaną przekazane do krajów zamieszkania dostawców stron trzecich. Państwa trzecie to państwa, w których GDPR nie jest bezpośrednio obowiązującym prawem, tj. zasadniczo państwa spoza UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przekazywanie danych do państw trzecich ma miejsce albo w przypadku istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, zgody użytkownika lub innego upoważnienia prawnego.

4. KONTAKT

4.1. W przypadku kontaktu z nami (za pośrednictwem poczty elektronicznej contact@clockwork-origins.com), informacje podane przez użytkownika w celu opracowania wniosku o kontakt i jego przetwarzania zgodnie z art. 6 par. 6 par. 1 lit. b) GDPR przetwarzane.

5. KOMENTARZE I WYPOWIEDZI

5.1. Jeśli użytkownicy pozostawiają komentarze lub inne wypowiedzi, ich adresy IP są oparte na naszych uzasadnionych interesach w rozumieniu art. 6 para. 1 lit. f GDPR przechowywane przez 7 dni.

5.2. Jest to dla naszego bezpieczeństwa, jeśli ktoś pozostawia nielegalne treści w komentarzach i wypowiedzi (obelgi, zakazana propaganda polityczna, itp.). W takim przypadku sami możemy być ścigani za komentarz lub post i dlatego jesteśmy zainteresowani tożsamością autora.

6. PRZEGLĄD DANYCH DOSTĘPOWYCH I PLIKÓW DZIENNIKA

6.1. W oparciu o nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 par. 1 lit. f GDPR dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ten serwis (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę pobieranej strony internetowej, pliku, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym pobraniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, URL referrer (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz dostawcę żądającego.

6.2. Informacje z plików dziennika są przechowywane w celach bezpieczeństwa (na przykład w celu zbadania nadużyć lub oszustw) przez maksymalnie siedem dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są wyłączone z anulowania do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.

7.1. Cookies to informacje przekazywane z naszego serwera internetowego lub serwera internetowego osób trzecich do przeglądarek internetowych użytkowników i przechowywane tam w celu późniejszego pobrania. Cookies mogą być małymi plikami lub innymi rodzajami przechowywania informacji.

7.2. Używamy “sesyjnych plików cookie”, które są przechowywane tylko przez czas trwania bieżącej wizyty w naszej ofercie online (na przykład w celu umożliwienia przechowywania statusu logowania lub funkcji koszyka, a tym samym korzystania z naszej oferty online w ogóle). W pliku cookie sesji zapisywany jest losowo wygenerowany, niepowtarzalny numer identyfikacyjny, tzw. ID sesji. Ponadto plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Te pliki cookie nie mogą zapisywać żadnych innych danych. Pliki cookie sesji zostaną usunięte po zakończeniu korzystania z naszej oferty online i np. po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

7.3. Wykorzystanie plików cookies w kontekście pseudonimowego pomiaru zasięgu informuje użytkowników w kontekście niniejszej polityki prywatności.

7.4. Jeżeli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookies były zapisywane na ich komputerze, zostaną poproszeni o wyłączenie tej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookies mogą zostać usunięte w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie cookies może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

7.5. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie do pomiaru odległości i celów promocyjnych za pośrednictwem strony rezygnacji Network Advertising Intiative (http://optout.networkadvertising.org) oraz strony internetowej USA (http://www.aboutads.info/choices) lub strony europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices).

8. DANE ZGROMADZONE W ZWIĄZKU Z KONTEM CLOCKWORK

Konto Clockwork

Konto Clockwork używane do wszystkich naszych programów z funkcjami online wymaga podania adresu e-mail użytkownika. Adres ten nie będzie udostępniany innym podmiotom, ale będziemy go wykorzystywać do uwierzytelniania użytkownika i wysyłania wiadomości z niezbędnymi informacjami, np. o zmianach w polityce prywatności. Wszelkie marketingowe wykorzystanie adresu pocztowego będzie wymagało osobnej zgody użytkownika.

Możesz połączyć swoje konto Clockwork z kontem Twitch, aby umożliwić zrzuty Twitch dla obsługiwanych gier. Nie udostępnimy Twitchowi żadnych informacji o Twoim koncie Clockwork, ale przechowamy Twój identyfikator Twitch ID po naszej stronie, aby przyznać Ci zniżki.

Możesz połączyć swoje konto Clockwork z kontem SCILL Play. W tym przypadku Twój identyfikator użytkownika Clockwork jest udostępniany SCILL Play, dzięki czemu mogą oni mapować Twoje postępy w wyzwaniach z odpowiednim kontem SCILL. Poza identyfikatorem nie są udostępniane żadne inne informacje.

Wszystkie gry mogą wysyłać powiadomienia z Twoją nazwą użytkownika i jakimś wydarzeniem na nasz kanał Discord. Mogą to być np. zmiany rangi, wzmianki o odblokowaniu ostatniego osiągnięcia/trofeum w grze i inne.

ClockWatcher

ClockWatcher jest narzędziem do śledzenia czasu pracy zespołu, działającym na naszym serwerze. Chociaż każdy zespół, projekt i czas śledzony za jego pomocą jest przechowywany na naszych serwerach i jest połączony z Twoim kontem. W szczegółach obejmuje to następujące dane:

 • Wszystkie zespoły, do których należysz
 • Wszystkie zespoły, do których masz prawa administratora
 • Wszystkie projekty, których jesteś częścią
 • Wszystkie projekty, do których masz prawa administratora
 • Wszystkie czasy zmierzone dla każdego typu czasu i każdego projektu, w tym czas, w którym ten czas został zmierzony.

Twoje dane osobowe są dostępne tylko dla Clockwork Origins, Ciebie i Twojego zespołu. Szczegółowe informacje (czas pracy) nie będą dostępne dla innych członków zespołu, tylko administratorzy zespołu i projektu mają do nich dostęp. Żaden pomiar dokonany za pomocą ClockWatchera nie będzie udostępniany osobom trzecim. Clockwork Origins wykorzysta Twoje dane tylko w celu poprawy jakości naszych produktów i nie jest zainteresowane szczegółowymi rejestrami czasu pracy.

Cwizz

Wszystkie funkcje online związane z kontem Clockwork będą przechowywane na naszym serwerze połączonym z kontem w celu synchronizacji pomiędzy wieloma urządzeniami. Obejmuje to następujące dane:

 • Odblokowane osiągnięcia
 • Highscores
 • Wszystkie statystyki widoczne w menu statystyk
 • Czas gry

Dane te są widoczne tylko dla użytkownika i Clockwork Origins i nie będą udostępniane innym. Są one wykorzystywane do poprawy doświadczenia użytkownika oraz do wewnętrznych statystyk. Wysokie wyniki będą widoczne dla wszystkich innych użytkowników pod daną nazwą użytkownika.

Wszystkie inne przechowywane dane są anonimowe i nie są powiązane z kontem użytkownika.

CyberTD

Wszystkie funkcje online powiązane z kontem Clockwork będą przechowywane na naszym serwerze połączonym z kontem w celu synchronizacji między wieloma urządzeniami. Obejmuje to następujące dane:

 • Odblokowane osiągnięcia
 • Najwyższe wyniki
 • Czas gry

Dane te są widoczne tylko dla użytkownika i Clockwork Origins i nie będą udostępniane innym. Są one wykorzystywane do poprawy doświadczenia użytkownika i do wewnętrznych statystyk. Najwyższe wyniki będą widoczne dla wszystkich innych użytkowników pod daną nazwą użytkownika lub nazwą platformy.

Wszystkie inne przechowywane dane są anonimowe i nie są powiązane z kontem użytkownika.

Elemental War

Wszystkie funkcje online związane z kontem Clockwork będą przechowywane na naszym serwerze połączonym z kontem. Obejmuje to następujące dane:

 • Odblokowane osiągnięcia
 • Highscores
 • Wszystkie statystyki widoczne w menu statystyk, w tym np. czas gry
 • Region wybrany w ustawieniach gry, w którym znajduje się użytkownik
 • Opinie wyrażone za pomocą funkcji opinii w grze, gdy jesteś zalogowany na swoje konto
 • Czas gry w ciągu ostatnich 30 dni, używany do wyświetlania średniego czasu gry sojuszu.
 • Sojusze, ich członkowie i najlepsze wyniki dla każdego trybu gry
 • Wszystkie odblokowane i otrzymane przedmioty, zdolności potworów i wieże do synchronizacji pomiędzy wieloma urządzeniami dla danego konta
 • Ostatnia platforma użyta do logowania, aby pokazać w grze platformę gracza w multiplayerze i tabelach liderów

Dane te są widoczne tylko dla użytkownika i Clockwork Origins i nie są udostępniane innym. Są one wykorzystywane do poprawy doświadczenia użytkownika oraz do wewnętrznych statystyk. Wysokie wyniki będą widoczne dla wszystkich innych użytkowników pod daną nazwą użytkownika. Dotyczy to również regionu dla osób z tego samego regionu.

Wszystkie inne przechowywane dane są anonimowe i nie są powiązane z kontem użytkownika.

Elemental War 2

Wszystkie funkcje online związane z kontem Clockwork będą przechowywane na naszym serwerze połączonym z kontem. Obejmuje to następujące dane:

 • Odblokowane osiągnięcia
 • Highscores
 • Czas gry
 • Wszystkie odblokowane i otrzymane przedmioty w celu synchronizacji pomiędzy wieloma urządzeniami dla danego konta
 • Ostatnia platforma użyta do zalogowania się, aby pokazać w grze platformę gracza w multiplayerze i tabelach liderów

Dane te są widoczne tylko dla użytkownika i Clockwork Origins i nie będą udostępniane innym. Są one wykorzystywane do poprawy doświadczenia użytkownika oraz do wewnętrznych statystyk. Wysokie wyniki będą widoczne dla wszystkich innych użytkowników pod daną nazwą użytkownika. Zawiera to również informację o platformie, na której użytkownik grał.

Wszystkie inne przechowywane dane są anonimowe i nie są powiązane z kontem użytkownika.

Spine

Wszystkie funkcje online związane z kontem Clockwork będą przechowywane na naszym serwerze połączonym z kontem. Obejmuje to następujące dane:

 • Odblokowane osiągnięcia
 • Highscores
 • Czas gry w każdą modyfikację
 • Ostatni raz, kiedy każda modyfikacja była grana
 • Ocenione modyfikacje wraz z oceną i tekstem
 • Przyjaciele z kręgosłupem
 • Zgłoszone raporty kompatybilności dla modyfikacji
 • Język wybrany w Spine
 • Różne dane specyficzne dla modyfikacji*
 • Adres IP, hash zależny od systemu oraz adres MAC aktualnie uruchomionej maszyny podczas uruchamiania gry**
 • Rozdzielczość i przypisania klawiszy zapisane w pliku Gothic.ini***
 • Odpowiedzi na ankiety z testów gry
 • Głosy w Spine Głosy użytkowników

Dane te z pewnymi wyjątkami (patrz poniżej) nie są udostępniane innym podmiotom. Są one wykorzystywane do udostępniania funkcji online oraz do wewnętrznych statystyk w celu poprawy doświadczenia użytkownika.

Wszystkie inne dane zebrane przez Spine nie są związane z użytkownikiem i służą jedynie wewnętrznym interesom, aby w przyszłości ulepszyć nasze oprogramowanie. Nie są zbierane żadne dane osobowe ani nic z maszyny, z której korzysta użytkownik, tylko dane związane z Spine i odtwarzane modyfikacje.

* Przechowywane dane mogą być zdefiniowane przez zespół modów i użyte w modyfikacji. Obejmuje to również nazwę użytkownika, osiągnięcia, wysokie wyniki i niektóre statystyki niestandardowe dla swoich modyfikacji. Osiągnięcia mogą być również wyszukiwane dla innych modyfikacji dla użytkownika grającego w inną modyfikację. Clockwork Origins nie udostępnia adresów pocztowych, ale zespoły modów mogą zrobić z tymi danymi wszystko, co im się podoba.

** Adres IP i MAC aktualnej sesji użytkownika są przechowywane i używane do uwierzytelniania graczy w niektórych modyfikacjach Gothic Multiplayer (obecnie Jharkendar Online DeathMatch i RP).

*** Dane te są udostępniane autoryzowanym modyfikacjom Gothic Multiplayer w celu zapewnienia lepszej funkcjonalności modyfikacji. Dane te są udostępniane razem z Clockwork id użytkownika konta. Ten identyfikator nie prowadzi automatycznie do dalszych informacji o użytkowniku.

Tri6: Infinite

Wszystkie funkcje online związane z kontem Clockwork będą przechowywane na naszym serwerze połączonym z kontem. Obejmuje to następujące dane:

 • Czas gry
 • Aktualna ilość elektronów
 • Odblokowane pojazdy i powerupy
 • Odblokowane osiągnięcia
 • Highscores
 • Ostatnia platforma użyta do logowania
 • Niektóre statystyki potrzebne do osiągnięć, takie jak użycie powerupów

Dane te są używane do zapewnienia spójnego stanu gry na wszystkich urządzeniach, z których korzysta gracz. Czas gry jest używany do wewnętrznych statystyk, aby ocenić czas, jaki gracze spędzają w naszych grach.

Zebrane dane nie są udostępniane innym podmiotom i są widoczne tylko dla użytkownika i Clockwork Origins. Jedynym wyjątkiem są najwyższe wyniki.

Dane dotyczące wyzwań SCILL Play są przekazywane do SCILL Play wraz z identyfikatorem użytkownika Clockwork.

Wszystkie inne zapisane dane są anonimowe i nie są powiązane z kontem użytkownika.

9. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

9.1. Użytkownicy mają prawo, na żądanie, do bezpłatnego otrzymania informacji o danych osobowych, które przechowujemy na ich temat.

9.2. Ponadto użytkownicy mają prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, ograniczenia przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych, w stosownych przypadkach, dochodzenia prawa do przenoszenia danych, a w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych do złożenia skargi do odpowiedniego organu regulacyjnego.

9.3. Podobnie, użytkownicy mogą cofnąć zgodę, co z reguły ma konsekwencje na przyszłość, ponieważ wymaga usunięcia konta Clockwork.

10. USUWANIE DANYCH

10.1. Dane przechowywane u nas są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do ich celu, a usunięcie nie stoi w sprzeczności z żadnymi ustawowymi wymogami przechowywania. O ile dane użytkowników nie zostaną usunięte, ponieważ są one potrzebne do innych, prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane są zablokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych użytkowników, które muszą być przechowywane ze względów handlowych lub podatkowych.

10.2. Zgodnie z wymogami prawnymi dane przechowywane są przez okres 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 HGB (księgi handlowe, inwentarze, bilans otwarcia, rozliczenia roczne, pisma handlowe, dokumenty księgowe itp.) oraz przez okres 10 lat zgodnie z § 147 ust. 1 AO (księgi, rejestry, sprawozdania z zarządzania, dokumenty księgowe, pisma handlowe i handlowe, dokumenty istotne dla opodatkowania itp.

10.3. Po potwierdzeniu wniosku o usunięcie danych, dane zostaną natychmiast usunięte z głównego systemu. Propagacja usunięcia danych we wszystkich systemach podrzędnych może potrwać do 8 godzin. Dane mogą pozostać w kopiach zapasowych przez okres do 2 miesięcy.

11. PRAWO DO SPRZECIWU

Użytkownicy mogą w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z wymogami prawa. Sprzeciw może być wniesiony w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

12. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności w celu dostosowania jej do zmienionych sytuacji prawnych lub zmian w zakresie usług i przetwarzania danych. Dotyczy to jednak tylko oświadczeń o przetwarzaniu danych. Jeżeli wymagana jest zgoda użytkowników lub elementy polityki prywatności zawierają postanowienia dotyczące stosunku umownego z użytkownikami, zmiany będą dokonywane wyłącznie za zgodą użytkowników.

12.2. Użytkownicy proszeni są o bieżące zapoznawanie się z treścią polityki prywatności.